×
Vyhľadávanie

Mapa stránky

Domov
Štartovací balíček
Nestresuj
Spoznaj Boha lepšie: Štúdium Jánovho evanjelia
Film Ježiš
O stránke
Kontakt

Tento nový život
Vydrží to?
Budovanie vzťahov s ostatnými kresťanmi
Jedinečná Božia láska
Stal som sa kresťanom. Čo ďalej?
Tajomstvo života kresťana
Spoznávanie Ježiša
Je teraz Boh v mojom živote?

Poznanie Boha
Spoznaj Bibliu
Viera nie je pocit
Duch Svätý v nás
Ako sa k nám Boh prihovára cez Bibliu
Podstata viery
Čo ma môže motivovať k modlitbe?
Pol dňa s Pánom

Osobné výzvy
Prečo nemusíme počúvať Satana
Keď padneme
Čo odo mňa Boh očakáva?
Nezadržuj dych!
Príprava na ťažké časy
Ako nás Boh mení
Ako pozvať Boha do nepríjemných situácií

Služba iným
Zopár užitočných rád
Ako povedať svoje svedectvo
Ako hovoriť o svojej viere
Ako viesť krátke rozhovory o Bohu

Biblické štúdium
1. lekcia: Ako sme sa dostali do vzťahu s Bohom?
2. lekcia: Môže nás Boh niekedy opustiť?
3. lekcia: Čo máme podľa Boha urobiť, keď zhrešíme?
4. lekcia : Čo chce Boh v našom živote vykonať?
5. lekcia: O čom je modlitba?

Otázky & Odpovede
Môže kresťan prísť o svoje spasenie?
Ako si môžem byť istý, že Biblia je skutočne Božím slovom?
Koľko toho Boh odpúšťa
Pôjdem do neba aj ak zhreším?
Je krst potrebný?
Je nesprávne, ak kresťania tvrdia, že Ježiš je jedinou cestou k Bohu?
Čo ak mám pocit, že Boh je príliš vzdialený?
Na ktorých miestach Ježiš o sebe tvrdí, že je Boh?