×
Vyhľadávanie

Ako hovoriť o svojej viere

„Kiež by sa tvoja účasť na spoločnej viere prejavila v tom, že spoznáš, čo všetko dobré môžeme urobiť pre Krista“ (Filemonovi 6).

Najúžasnejšia vec, ktorú môžeš pre niekoho urobiť, keď sa staneš kresťanom, je pomôcť mu spoznať Pána Ježiša. Keď si pripomenieš, ako vyzeral tvoj život bez Ježiša, k prehovoreniu o svojej viere ťa bude motivovať hlboký súcit. V Rimanom 10, 13-14 sa píše: „Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený. Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?“

Čo však povedať a kde začať? V zdieľaní evanjelia sa staneš efektívnejším, keď sa dobre naučíš obsah evanjelia a dokážeš sa prispôsobiť kontextu, v ktorom rozhovor prebieha.

Povedať evanjelium zrozumiteľne

Čo teda povedať ľuďom o Ježišovi Kristovi?

1. Boh ich miluje. Každý z nás hľadá uznanie a lásku. Biblia nás učí, že tu nie sme náhodou. V živote ide o oveľa viac ako len o prežitie najsilnejších. Niekomu na nás veľmi záleží a rozumie nášmu tichému volaniu o pomoc. Keď budeš hovoriť o Božej láske, tieto verše ti môžu pomôcť: Ján 3,16; Rimanom 5, 8; Efezanom 2, 4-7.

2. Človek je hriešny. Keď chceme ľuďom vysvetliť, čo Ježiš pre nich urobil, musíme im povedať aj to, že sú hriešni. Človek, ktorý nie je stratený, nepotrebuje záchranu. Nemali by sme im to však príliš vyhadzovať na oči – aj my sme hriešni (Rimanom 3, 23). Hriešnosťou nemyslíme to, že človek nemá žiadnu hodnotu alebo nie je schopný robiť dobré skutky. Chceme im povedať, že ani jeden z tých dobrých skutkov nám nezabezpečí miesto v nebi. Naše hriechy nás oddeľujú od Boha bez ohľadu na to, o aké hriechy ide: „Lebo mzdou hriechu je smrť...“ (Rimanom 6, 23).

3. Ježiš Kristus zaplatil za naše hriechy. Prečo je potrebné zdôrazňovať Kristovu smrť? Bez jeho smrti by nebolo ani odpustenie hriechov (Hebrejom 7, 27; 1. Petrov 2, 24). Posolstvo o Božej láske je neúplné pokiaľ ho neprepojíme s Božou spravodlivosťou. Ježiš Kristus zaplatil za naše hriechy (1. Timotejovi 1, 15). Jeho smrť nebola len dôkazom toho, ako veľmi nás miluje. Jeho smrť bola nevyhnutná, aby bolo učinené zadosť Božej spravodlivosti. Ježiš povedal svojim učeníkom: „Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých“ (Marek 10, 45).

4. Ježiš Kristus je Boh. Na to, aby mohol Ježiš zaplatiť za ľudský hriech, musel byť rovnako Bohom, aj človekom (2. Korinťanom 5,19; Kolosanom 1, 19-20; 2, 9). Ak by bol Ježiš Bohom bez toho, aby bol aj človekom, ako Boh by sa nemohol stotožniť s našou ľudskosťou. Ak by bol len obyčajným človekom a nie zároveň aj Bohom, nemohol by zaplatiť za hriechy celého ľudstva. Ježiš Kristus, Boh – človek, vzal na seba naše hriechy. Tým sa pre nás stal jedinou cestou k Bohu: „... Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa“ (Ján 14, 6).

5. Ježiš vstal z mŕtvych. K dobrej správe evanjelia patrí ešte jedna – Ježiš, ktorý zomrel za naše hriechy, žije. Vďaka jeho zmŕtvychvstaniu oslavujeme, že hrob je prázdny. Bez zmŕtvychvstania by bola naša viera zbytočná (1. Korinťanom 15, 13-14, 17). Opäť môžeme vidieť, aký výnimočný je Ježiš. Nielenže o sebe tvrdil, že je Boh. Svojím zmŕtvychvstaním dokázal svoje božstvo a moc nad smrťou (Ján 11, 25; 1. Korinťanom 15, 55-56). S Mohamedom, Konfúciom či Budhom nemôžeme mať osobný vzťah – všetci sú mŕtvi. Ježiš však žije aj dnes a my ho môžeme poznať.

6. Aby sme mohli mať večný život, musíme odpovedať vierou. Byť spasený znamená vedieť, že Ježiš je Boh, že som hriešny, že Ježiš zomrel, aby zaplatil za moje hriechy a prijať to. Biblia to nazýva „uverením v“ alebo „prijatím“ Ježiša Krista (Ján 1,12). Od Boha, ktorý nás stvoril a miluje nás aj napriek tomu, že ho to stálo život jeho vlastného Syna, prijímam dar večného života, ktorý som si nijako nezaslúžil (Efezanom 2, 8-9; Títovi 3, 5).

Ako zdieľať najúžasnejšiu správu sveta

Buď autentický. Uvoľni sa a buď úprimný. Skús povedať niečo ako: „Vieš, Ježiš je pre mňa veľmi dôležitý a chcel by som ti o tom porozprávať.“ Povedz, čo Boh v tvojom živote urobil, ale nesnaž sa, aby to znelo príliš dokonalo. Kresťania majú radi šport, neznášajú platenie účtov a tiež si niekedy obujú dve rôzne ponožky – podobne ako všetci ostatní.

Byť autentický tiež znamená, že tvoj život je v súlade s tým, čo hlásaš. Ľudia sú unavení z falše. Tesaloničania od apoštola Pavla evanjelium nielen počuli, ale aj videli, že jeho život dosvedčoval pravdivosť jeho posolstva (1. Tesaloničanom 1, 5; 2, 8). Posolstvo jeho života bolo v súlade s posolstvom jeho slov.

Avšak svedectvo tvojho života nenahradí ústne svedectvo; aj jedno, aj druhé je potrebné. Nestačí len žiť po kresťansky a dúfať, že ostatní si to všimnú. Možno si všimnú, že žiješ dobrým životom, ale nebudú vedieť prečo. Ježiš žil dokonalým životom a neustále hlásal evanjelium. Prikazuje nám svedčiť slovom i skutkom.

Výsledky ponechaj na Ducha Svätého. „Úspešné svedectvo znamená byť iniciatívny, zdieľať evanjelium v moci Ducha Svätého a výsledky ponechať na Boha.“1 Spoliehať sa na moc Ducha Svätého pri svedčení o svojej viere znamená veriť, že Boh bude viesť váš rozhovor aj prostredníctvom tvojich rozumových a verbálnych schopností. Výsledky sú na Bohu. Nezabúdaj, čia je to práca zachraňovať ľudí! Záchrana ľudí je Božia zodpovednosť; tvojou úlohou je zdieľať evanjelium.

Buď dobrým poslucháčom. Svedčiť o svojej viere zahŕňa pýtať sa otázky a počúvať odpovede. Je to rozhovor. Chceš predsa vedieť, čo si myslia ľudia, s ktorými sa rozprávaš. Opýtaj sa: „Čo si myslíš, ako sa človek stane kresťanom?“, alebo: „Čo je podľa teba potrebné urobiť, aby sa človek dostal do neba?“

Zostaň s nimi v kontakte. Byť autentický a naučiť sa počúvať len pridá tvojmu svedectvu na váhe, ak to ešte spojíš s jednou veľmi dôležitou vecou – záväzkom zostať v kontakte s ľuďmi, ktorým svedčíš. Stane sa, že budeš mať len pár minút na to, aby si bol s daným človekom, napríklad v lietadle alebo na nákupe v potravinách, avšak väčšinou budeš o Ježišovi svedčiť v kontexte vzťahov.

Očakávaj, že si ťa Boh použije. Mnoho ľudí v tvojom okolí sa o Ježišovi dozvie len vďaka tebe! Keď budeš hovoriť o svojej viere v Ježiša Krista, nebuď prekvapený, ako si ťa Boh bude používať!

(1) Citát Billa Brighta, zakladateľa Campus Crusade for Christ, International.

Ak hľadáš zrozumiteľné vysvetlenie evanjelia, klikni tu.

Opýtaj sa otázku