×
Vyhľadávanie

Podstata viery

Vieru praktizujeme každý deň. 99% presvedčení alebo hodnôt, ktoré vyznávame, je založených na viere. Viera je podstatou celého života. Povedzme napríklad, že ochoriete. Idete k lekárovi, ktorého meno ani len nedokážete vysloviť a jeho tituly ste si nikdy nepreverili. Dá vám predpis, ktorý nedokážete prečítať. Odnesiete ho do lekárne, dáte ho lekárnikovi, ktorého ste nikdy osobne nestretli a ten vám dá chemickú zlúčeninu čohosi, čomu nerozumiete. Potom idete domov a beriete lieky podľa odporúčania, ktoré je napísané na fľaštičke. Po celý čas dôverujete v úprimnej viere. Viera je taktiež podstatou kresťanského života. Slovo viera sa v Biblii nachádza 232-krát.

Čo je viera?

Najprv by bolo dobré povedať, čo viera nie je.

  • Viera nie je emócia, t.j. mať z Boha dobrý pocit
  • Viera nie je slepý krok do tmy napriek faktom
  • Viera nie je univerzálna sila, ktorá, keď ju uplatňuješ, ti zabezpečí veci, ktoré chceš (ako sila vo Hviezdnych vojnách ... „Luke použi silu!“)

Bohužiaľ, tieto názory o viere sa dnes niekedy dokonca vyučujú v cirkvi.

Hank Haanegraff vo svojej knihe Kresťanstvo v kríze rozpráva príbeh Larryho a Lucky Parkerovcov, ktorí odmietli podávať inzulín svojmu synovi trpiacemu cukrovkou. Bolo im totiž povedané, že stačí, ak budú mať vieru (ak iba použijú silu), a ich syn bude uzdravený. Žiaľ, ich syn upadol do diabetickej kómy a umrel. Namiesto toho, aby vybavovali pohreb, zorganizovali akúsi bohoslužbu zmŕtvychvstania, pričom verili, že ak budú mať dostatok viery, čiže ak povedia tie správne veci a budú jednoducho silno veriť bez akýchkoľvek pochybností, potom sila viery vzkriesi ich syna z mŕtvych.

Larry a Lucky Parkerovci boli neskôr obvinení a odsúdení za neúmyselné zabitie a týranie dieťaťa. Prečo? Pretože mali zlé chápanie viery.

Evanjeliá Novej Zmluvy (Matúš, Marek, Lukáš a Ján) ukazujú, že aj učeníci boli častokrát zmätení z viery. Avšak boli dostatočne múdri na to, aby sa opýtali Ježiša. V Lukášovi, v 17. kapitole, môžete čítať o učeníkoch, ktorí žiadajú Ježiša, aby im dodal viery. Ježišova odpoveď bola nasledovná: „Ak máte vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora! – poslúchla by vás“ (v 6). Ježišova odpoveď je zaujímavá. Všimni si, že nehovorí o veciach, na ktoré si zvyknutý/á v kostole. Ježiš nepovedal: „Skúste veriť viac.“ Nepovedal ani: „Len musíte veriť.“ Ježišova odpoveď odkrýva dôležitú pravdu o podstate viery. Horčičné zrno je najmenšie zrno. Ježiš použil tento fakt na ilustráciu, že nie veľkosť tvojej viery je dôležitá. Moc viery spočíva v spoľahlivosti predmetu našej viery, nie v tom, nakoľko si dokážeme byť istí.

Vysvetlím na príklade, čo tým myslím. Povedzme, že stojím na brehu jazera počas prvých chladných týždňov niekde v severovýchodnej časti Ameriky. Jazero je zamrznuté, pokryté tenkou vrstvou ľadu. Keďže som naplnený istotou a vierou, rozhodnem sa vykročiť na novovzniknutú vrstvu ľadu. Bohužiaľ, napriek mojej prehnanej istote a tomu, že som „plný viery“, výsledkom bude studený, mokrý šok. Pokiaľ je ľad tenký, nezáleží na tom, koľko viery mám. Nie je spoľahlivý.

Predstav si, že prešlo niekoľko mesiacov a studená zima je v plnom prúde. Ľad je teraz niekoľko desiatok centimetrov hrubý a ja stojím na brehu jazera. Keďže už mám za sebou jednu skúsenosť, som veľmi opatrný, keď pomýšľam na prechádzku po ľade. Nie som si istý, či ma ľad udrží. Napokon, predtým ma neudržal. Napriek tomu, že sa bojím a mám „menej viery“ než som mal predtým, už aj najmenší váhavý krok bude odmenený pocitom pevnej pôdy pod nohami. V čom je ten rozdiel? Predmet mojej viery je spoľahlivejší.

Je pravda, že moc viery spočíva v spoľahlivosti predmetu našej viery, ale ...

Veľkosť viery, ktorú vložíme do nejakého predmetu, je priamo úmerná nášmu poznaniu daného predmetu.

Vezmime si príklad muža, ktorý sa bojí lietania. Keď prvýkrát príde na letisko, kúpi si poistenie v jednom z poisťovacích automatov na mince. Bezpečnostný pás má zapnutý 20 minút pred vzlietnutím a určite venuje dostatok pozornosti klasickým bezpečnostným pokynom. Nemá žiadnu vieru v schopnosť lietadla dopraviť ho do jeho cieľovej destinácie. Avšak, ako cesta pokračuje, náš pasažier sa začne meniť. Najprv si odopne bezpečnostný pás, potom si dá obed a po malej chvíli sa rozpráva a žartuje so spolucestujúcim. Prečo tá zmena? Čo sa stalo? Existuje viac viery vo výške 11 km nad zemou? Samozrejme, že nie. Čím viac zistil o predmete svojej viery, v jeho prípade o lietadle, tým viac veril v daný predmet.

Tak to je aj v kresťanskom živote. Čím viac sa učíme o Bohu, tým viac dôvery a viery do Neho vkladáme. Nauč sa žiť podľa právd Božieho Slova a nie podľa svojich pocitov. Venuj čas obyčajnému pozorovaniu pri čítaní Biblie a pros Boha, aby ti ukázal viac z toho, kým je. Je mnoho miest, kde by si mohol/la začať. Žalmy 145, 146 a 147 sú tri úžasné kapitoly, ktoré opisujú, kto je Boh. Čokoľvek v Biblii čítaš, pros Boha, aby ťa naučil viac o Sebe a všímaj si, ako chce, aby si Mu dôveroval/a. V akejkoľvek situácii budeš, pýtaj sa Boha: „Aká pravda o Tebe by mi v tejto situácii pomohla dôverovať Ti?“ Vezmi si Bibliu a staň sa Božím študentom, ktorý poznáva Boha a Jeho vzťah k tebe.

D.L. Moody raz povedal: „Denne som sa modlil, aby mi Pán dal vieru. Potom som jedného dňa čítal List Rímskym 10,17; kde je napísané, ´viera je z počúvania skrze slovo Kristovo.´ A tak som začal čítať Bibliu a moja viera odvtedy rastie.“

Opýtaj sa otázku