×
Vyhľadávanie

Zopár užitočných rád

Keď som sa jedného večera vrátila na internát, našla som svoju dobrú kamarátku v slzách. Povedala mi: „Všade som ťa hľadala. Chcem sa stať kresťankou, čo mám robiť?“ Nemala som ani tušenia, čo jej na to povedať. V tom čase som bola kresťankou šesť mesiacov. Už som jej povedala o Ježišovi aj o tom, aká som rada, že som ho mohla spoznať. Nikdy som sa však nezamýšľala nad tým, že by som niekomu inému mala vysvetliť ako nadviazať s Bohom vzťah. V danej chvíli som skutočne nevedela, čo povedať.

Dávam ti do pozornosti niekoľko jednoduchých spôsobov, pomocou ktorých môžeš niekomu vysvetliť ako začať vzťah s Bohom. Tu nájdeš zrozumiteľné vysvetlenie toho, čo nám Boh ponúka a ako presne môžeme začať vzťah s Ježišom: Chcel by si spoznať Boha osobne? Tento článok je zo stránky EveryStudent.sk. Môžeš ju zdieľať s priateľmi cez email alebo klikni na Facebook ikonku a pripni si odkaz na svoju Facebook nástenku.

Môžeš si tento článok vytlačiť a niekomu ho dať či poslať elektronicky. Ak by tvoj priateľ alebo priatelia boli ochotní, najlepšie je sadnúť si s nimi a opýtať sa ich, či im to môžeš vysvetliť osobne. Doslova milióny ľudí mohli vstúpiť do vzťahu s Bohom vďaka tomu, že si iní kresťania našli na nich čas a nahlas im tieto pravdy prečítali. Ak sa o tom s niekým porozprávaš osobne, budeš môcť reagovať na jeho otázky a dať mu najavo, že ti záleží na tom, aby tomu mohol skutočne porozumieť.

Môžeš začať napríklad takto: „Pred istým časom som sa dozvedel ako sa dá vstúpiť do vzťahu s Bohom a som vďačný za to, že som to urobil. Zaujímalo by ma, či si už niekedy počul o tom ako začať osobný vzťah s Pánom Bohom. Ak by si chcel, rád ti o tom poviem viac.“ Ak bude súhlasiť, jednoducho mu to nahlas prečítaj, slovo za slovom.

Ak by si mal záujem zakúpiť si pár brožúrok so stručným vysvetlením evanjelia, zájdi na túto stránku: www.hpk.sk. Niekedy túto brožúrku dám človeku na záver nášho rozhovoru a len poviem: „Mnoho ľudí by chcelo osobne spoznať Boha, ale nevedia ako. Chcem ti dať túto brožúrku, ktorá vysvetľuje ako môžeš začať s Bohom vzťah, ak sa preň niekedy rozhodneš.“

V Prvom Petrovom liste 3, 15-16 sa píše: „... Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás, ale robte to v tichosti, s bázňou a dobrým svedomím...“ Toto je úžasný verš, ktorý hovorí o tom, akým spôsobom by sme mali hovoriť s ľuďmi o Ježišovi. Buď pripravený a ochotný povedať inému o svojej nádeji, ale rob to v tichosti, s bázňou a dobrým svedomím. Ak ti položí otázku, na ktorú nevieš odpovedať, jednoducho mu povedz, že nevieš, ale že sa pokúsiš nájsť na ňu odpoveď. Taktiež mu môžeš odporučiť stránku EveryStudent.sk, ktorá prináša množstvo tém určených pre ľudí, ktorí Ježiša Krista zatiaľ neprijali.

Popros Boha, aby ti pripomenul ľudí, ktorí zatiaľ neprijali Ježiša Krista. Keď ti odpovie, menovite sa za nich modli, aby v nich Boh vzbudil túžbu spoznať ho a aby ich nejakým spôsobom priviedol k evanjeliu. Boh ťa možno jedného dňa vyzve, aby si im o ňom povedal.

Keď sa chystáš s niekým hovoriť o Bohu, je dobré najprv hovoriť s Bohom. „Bože, modlím sa, aby si cezo mňa hovoril a aby si tomuto človeku prejavil cezo mňa svoju lásku. Veď ma svojím Duchom. Spolieham sa na to, že mi dáš tie správne slová.“ (Nezabúdaj, že s Bohom sa môžeš rozprávať bez toho, že by si zavrel oči alebo sa modlil nahlas. V tomto momente by to nebolo najvhodnejšie.)

Teraz už vieš ako môžeš niekomu priblížiť evanjelium. Vieš, že sa môžeš modliť a spoľahnúť sa na Boha, že on bude milovať ľudí skrze teba. Zároveň vieš, že sa môžeš spoľahnúť na Ducha Svätého, aby cez teba hovoril. Ježiš povedal: „... a hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta“ (Matúš 18, 20). Bude úžasné sledovať, čo Boh cez teba vykoná!

Ďalšie nápady:

  • Priprav si dvoj- až trojminútové video, v ktorom kreatívnym spôsobom vyjadríš, čo si zistil o Bohu a chcel by si sa o to podeliť s ostatnými. Potom ho zdieľaj na YouTube.com.
  • Zdieľaj články zo stránky EveryStudent.sk na svojej Facebook nástenke kliknutím na „Facebook“ ikonku.
  • Napíš o svojom novom vzťahu s Bohom blog. Pridaj verše z Biblie, cez ktoré ťa Boh niečo učí a napíš, čo Boh koná v tvojom živote. Úprimne priznaj výzvy, ktorým čelíš a nezabudni pripojiť odkaz na stránku EveryStudent.sk.

Opýtaj sa otázku