×
Vyhľadávanie

Ako povedať svoje svedectvo

Nasledujúci článok ti pomôže povedať iným ako Ježiš zmenil tvoj život.

Je úžasné môcť sa podeliť s inými o to, čo Boh vykonal v tvojom živote a čo si sa o ňom dozvedel – porozprávať im o svojej duchovnej ceste. Nasledujúce riadky ti pomôžu napísať svoj príbeh tak, aby bol stručný (max. tri minúty). Chcem ťa povzbudiť k tomu, aby si si ho skutočne napísal, nacvičil si ho a naučil sa ho naspamäť.

V 1. Petrovi 3, 15-16 sa píše: „Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás, ale robte to v tichosti, s bázňou a dobrým svedomím...“

Táto osnova ti pomôže povedať iným, aký bol tvoj život predtým, ako si uveril v Ježiša Krista, ako si ho prijal a ako sa tvoj život zmenil vďaka tomu, že si ho spoznal.

1. Aký bol môj život predtým, ako som prijal Pána Ježiša (alebo som sa mu úplne odovzdal):

 • Čo by mohlo osloviť môjho neveriaceho poslucháča z toho, ako vyzeral môj život predtým?
 • Okolo čoho sa vtedy najviac točil môj život? V čom som hľadal šťastie a istotu? (Nezabúdaj, že neveriaci sa spolieha na niečo vonkajšie, v čom hľadá šťastie a zmysel života.)
 • Ako som sa v týchto veciach sklamal?

2. Ako som prijal Pána Ježiša (alebo som sa mu úplne odovzdal):

 • Kedy som prvýkrát počul evanjelium (alebo kedy som prvýkrát zakúsil živé kresťanstvo)?
 • Aké boli moje prvé reakcie?
 • Ako sa začal meniť môj postoj? Prečo?
 • S akými pochybnosťami a myšlienkami som bojoval vo svojej mysli predtým, ako som prijal Pána Ježiša?
 • Prečo som sa rozhodol prijať Pána Ježiša?

3. Po prijatí Pána Ježiša (alebo potom, ako som sa mu úplne odovzdal):

 • Aké konkrétne zmeny urobil Ježiš Kristus v mojom živote?
 • Môžem to ilustrovať konkrétnymi príkladmi?
 • Čím som teraz motivovaný?

Užitočné rady:

 • Svoje svedectvo napíš štýlom, akým ho budeš hovoriť – je to tvoje svedectvo.
 • Vyber si jednu hlavnú tému a na nej postav celé svedectvo.
 • Nebuď príliš negatívny ani pozitívny, buď úprimný.
 • Nekritizuj ani nemenuj žiadnu cirkev, spoločenstvo, organizáciu atď.
 • Pri rozprávaní dodrž trojminútový časový limit.
 • Dovtedy skúšaj svoj prednes, kým ho nebudeš vedieť podať prirodzene.

Opýtaj sa otázku