×
Vyhľadávanie

Je nesprávne, ak kresťania tvrdia, že Ježiš je jedinou cestou k Bohu?

Boh veľmi jasne hovorí, na základe čoho nás prijíma. V Biblii sa píše: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život“ (Ján 3, 16). Ježiš veľakrát hovoril o tom, že prišiel, aby nám dal večný život. Povedal to priamo: „Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“ (Ján 6, 40).

Ak by sme mohli prísť k Bohu cez ktorúkoľvek inú náboženskú osobu (napr. Budha, Alah, Mohamed, bohovia hinduizmu atď.) alebo cez akékoľvek náboženské úkony, potom Ježiš nemusel prísť na túto zem a zomrieť na kríži za naše hriechy. Avšak taký bol Boží plán – Boh sám zaplatil za naše hriechy, aby nám poskytol úplné odpustenie. „Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“ (Rimanom 6, 23)

Veriť v Ježiša Krista znamená život; neveriť v neho znamená byť naďalej vinný z osobných hriechov a zostávať pod Božím súdom. Boh ponúka odpustenie každému, kto k nemu prichádza.

Ak by si chcel vedieť viac o porovnaní kresťanstva s ostatnými veľkými náboženstvami ako je islam, budhizmus a hinduizmus, prečítaj si článok „Vedú všetky cesty k Bohu?“

Ak by ťa zaujímalo ako môžeme vedieť, že Ježiš je Boh, pozri si článok Slepá viera. Alebo nie?

Opýtaj sa otázku