×
Vyhľadávanie

Ako si môžem byť istý, že Biblia je skutočne Božím slovom?

Ježiš hovoril o Starom Zákone ako o Písme a často z neho citoval. V 2. liste Timotejovi 3,16-17, čítame: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“

Ak hľadáš viac dôkazov o tom, že Biblia je skutočne Božím slovom pre nás, prečítaj si článok „Prečo môžeš veriť Biblii“. Nájdeš v ňom historické a archeologické zdôvodnenie autentickosti Biblie. Článok zároveň ponúka odpovede na otázky skeptikov.

Opýtaj sa otázku