×
Vyhľadávanie

Kde Ježiš o sebe tvrdí, že je Boh?

V Biblii je množstvo pasáží, kde sa Ježiš zmieňuje o svojej božskej podstate. Toto je len niekoľko príkladov z Evanjelia podľa Jána:

 • Ján 5, 18
 • Ján 5, 22-24
 • Ján 8, 57-59
 • Ján 10, 30-33
 • Ján 12, 44-46
 • Ján 13, 12-14
 • Ján 14, 6

Všimni si reakciu zástupu na to, čo hovorí Ježiš v Jánovi 10, 30-33

„Ja a Otec sme jedno. Židia znova zdvihli kamene, aby ho kameňovali. Ježiš im povedal: Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca, pre ktorý z nich ma kameňujete? Židia mu odpovedali: Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie a preto, že sa robíš Bohom, hoci si len človek.“

Tu nájdeš ďalšie Ježišove vyhlásenia o sebe samom:

 • Ján 6, 32-35
 • Ján 8, 12-14
 • Ján 10, 7-11
 • Ján 11, 21-27
 • Matúš 20, 25-28
 • Marek 9, 31-32
 • Ján 3, 16-18
 • Ján 6, 37-40

Opýtaj sa otázku