×
Vyhľadávanie

Ako sa k nám Boh prihovára cez Bibliu

„Každá Božia reč je preverená, je štítom tým, čo sa k nemu utiekajú.“ (Príslovia 30,5)

Žasnem nad tým, ako nás Boh vedie. Keď sa poučíme z Božej múdrosti a Jeho pohľadu na svet, môžeme sa vyhnúť mnohým problémom, ktorým iní čelia len preto, že nepoznajú Jeho Slovo. Práve cez Bibliu sa učíme kto Boh je, čo je pre Neho dôležité a ako Mu dôverovať.

Našla som úžasný spôsob ako načúvať Bohu cez Bibliu. Spôsob, o ktorý by som sa chcela s tebou podeliť.

Vezmem si Bibliu a linajkovaný papier (alebo len čistý zápisník). Na hornú časť papiera si poznačím dve až tri vety, ktoré opisujú, čo mám práve na mysli. Mohla by som mať nejakú otázku o Bohu či o kresťanskom živote, alebo aký má Boh pohľad na nejakú vec. Možno v živote zažívam situáciu, ktorá ma trápi a veľmi by mi pomohlo vedieť, ako sa na to pozerá Boh. Na papier si zapíšem pár viet, ktoré opisujú danú situáciu alebo čo ma viedlo k danej otázke.

Potom sa Boha na to opýtam a túto otázku si tiež zapíšem.

To, čo napíšem, môže vyzerať asi takto:

„Pane, cítim sa zahltená prácou, ktorú musím urobiť. Musím urobiť to, to a ešte aj to a nie som si istá, či sa mi to podarí. Tiež som kvôli tomu nahnevaná. Je niečo z Tvojej strany, čo by si chcel, aby som práve teraz vedela?“

Potom si otvorím Bibliu úplne na konci, kde sa väčšinou nachádza zoznam slov, ktorý sa nazýva aj „konkordancia .“ Má aj tvoja Biblia taký zoznam? Tento register obsahuje slová ako práca, hnev, starosť, Božia moc, atď. Pri každom slove sa nachádza odkaz na verše v Písme, ktoré dané slovo obsahujú. Napríklad slovo „hnev“ môže odkazovať na – Evanjelium podľa Marka 3,5; 11,14-16; List apoštola Pavla Rímskym 2,8; Evanjelium podľa Matúša 23; atď.

[Poznámka: Niekedy namiesto konkordancie na konci Biblie hľadám slová/témy na Biblegateway. Len napíšem do vyhľadávača slovo „nahnevaný“ (v angl. angry – pozn. prekl.) a hneď sa mi ukáže niekoľko veršov. Ak chcem, môžem svoje hľadanie obmedziť na Nový Zákon, Evanjeliá, atď.]

Bez ohľadu na to, či hľadám slová na internete alebo vzadu v Biblii, moje ďalšie kroky sú nasledovné. Vyhľadám si tie verše v Biblii a každý jeden si prečítam. Ak mám pocit, že verš je odpoveďou na moju otázku, napíšem si ho na papier, slovo za slovom (áno, píšem si to, pretože mi to pomáha lepšie si uvedomiť, čo verš hovorí). Nepíšem si k tomu žiadne poznámky. Len si vypíšem verš. Potom pokračujem s ďalším veršom a možno si takto opíšem 5, možno 20 veršov. Po istej chvíli sa mi ukáže akýsi obraz toho celého, celkový odkaz tých veršov (nemám na mysli mystický obraz, ale rozumné zhrnutie toho, čo dané verše hovoria). Prosila som Boha, aby ma učil a teraz vidím, čo hovorí o danej téme.

Napríklad, ak by som bola na niekoho nahnevaná a našla by som verše o hneve, odpustení alebo pokoji, pravdepodobne by som vyskladala jeden ucelený odkaz od Boha. Tým odkazom môže byť to, že ak Ježiš zomrel za moje hriechy a nevyhadzuje mi to na oči,potrebujem odpustiť danej osobe rovnako, ako On odpustil mne.

Niekedy Boh použije verš, ktorým udrie klinec po hlavičke a cez ktorý ku mne skutočne prehovorí. Keď sa dostanem k veršom, ktoré sú obzvlášť zaujímavé, nájdem si ku nim krížové odkazy. Tým mám na mysli to, že si vyhľadám iné verše, ktoré môžu hovoriť o rovnakej problematike. V mnohých Bibliách nájdeš zoznam veršov priamo uprostred strany, alebo na spodku strany. Tieto verše sú ako poznámky pod čiarou, odkazy, ktoré sa vzťahujú k veršom na danej strane. Čiže, ak ma niektorý verš skutočne zasiahne, vyhľadám si aj ostatné verše, ktoré odkazujú na ten konkrétny a vypíšem si ich.

Niekedy tomu venujem 10-15 minút, avšak niekedy je ten čas natoľko obohacujúci, že tak strávim aj hodinu a pol!

Nasledujúca časť je veľmi dôležitá. Prosím Boha, aby ma učil. Prosím Ho, aby mi pomohol porozumieť Jeho pohľadu na niečo, pretože Ho chcem nasledovať. Keď to robím, NEHĽADÁM verše, ktoré sa budem snažiť kvôli Bohu sama dodržiavať. Nehľadám v nich popis práce, ktorý si hneď vezmem a budem aplikovať PRE Boha. Skôr dovolím Bohu, aby ku mne hovoril spôsobom, akým On chce, aby naplnil zámery, ktoré On má. Prosím Ho, aby si zvolil svoj spôsob, nie môj. Ak viem, že chce, aby som poslúchla niečo konkrétne v Jeho Slove, požiadam Ho, aby pracoval v mojom živote a aby mi dal silu a túžbu vykonať Jeho vôľu. Ak čítam prikázanie ako napríklad so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou, znášajte sa navzájom v láske“, pomyslím si: „Dobrý nápad. Bože, prosím Ťa, aby si pracoval v mojom živote, aby som bola pokorná, milá a trpezlivá k ostatným. Vieš, že neviem byť taká ku všetkým ľuďom. Nauč ma ako.“ Inými slovami, naďalej Mu dôverujem, naďalej sa na Neho spolieham a prosím Ho, aby v mojom živote konal to, o čom mi práve povedal.

Ak nemáš študijnú Bibliu s konkordanciou na konci a s registrom veršov na každej strane, možno by si si mohol/a takú zaobstarať, aby si sa takýmto spôsobom priblížil/a Božiemu Slovu. Ktorékoľvek kníhkupectvo s kresťanskou literatúrou ti pomôže vybrať si takú, ktorá nie je veľmi drahá, alebo si môžeš takú nájsť na Bibles.com

Toto je veľmi jednoduchý spôsob, ako Boha požiadať, aby ťa učil cez svoje Slovo. V skratke povedané, znamená to prísť s otvoreným srdcom k Bohu, požiadať Ho, aby sa s tebou porozprával o konkrétnej situácii alebo otázke. Zdieľaš svoje úprimné myšlienky a pocity s Bohom a potom Ho žiadaš, aby ti ukázal, ako to vidí On. Niekedy sa pýtam: „Pane, čo chceš, aby som vedela o Tebe a o tom, ako to súvisí s touto situáciou? Ako chceš, aby som Ti dôverovala? Čo chceš, aby som povedala?“ A nezabudni dať Bohu čas, keď si budeš vypisovať z Jeho Slova, keď budeš hľadať posolstvo, ktorý pre teba má. Keď ťa bude vyučovať, poďakuj sa Mu za to a požiadaj Ho, aby to v tvojom živote budoval.

Opýtaj sa otázku