×
Vyhľadávanie

Pol dňa s Pánom

Počas posledných pár rokov som si vytvoril zvyk, zväčša sa mi darí dodržať ho, venovať každý mesiac pol dňa Pánovi. Tento zvyk sa ukázal byť obohacujúcou skúsenosťou a akýmsi kontrolným bodom na mojej ceste s Pánom. Niekedy odchádzam s konkrétnymi krokmi k uskutočneniu nejakej zmeny, ktoré sa potom snažím aplikovať. Väčšinou sa však prežívam duchovné a emocionálne povzbudenie a som nanovo upriamený na cieľ, keďže som mal čas čítať, premýšľať, počúvať a skúmať.

V krátkosti sa vám posnažím predstaviť niektoré z mojich myšlienok o tom, ako stráviť pol dňa, alebo, kto vie? Možno budeš chcieť stráviť s Pánom celý deň.

Začnime Bohom. Žalm 139 hovorí o Jeho veľkosti– vie všetko a je si vedomý všetkého, je všade, kam sa pohneme a bude tu stále, aby nás viedol. Po zvážení Božej veľkosti a Jeho starostlivosti o nás, žalmista Bohu hovorí: „Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce, skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie! Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti!” (Žalmy 139, 23-24).

Je to úžasný spôsob, ako začať čas strávený s Bohom:

  1. Pripomínaj si Božiu veľkosť a dokonalosť
  2. Pripomínaj si, že Boh sa o teba stará a zaujíma sa ako o jednotlivca
  3. Buď otvorený tomu, aby Boh preskúmal tvoje srdce, myšlienky, to, ako žiješ a hľadaj Jeho vedenie pre svoj život

V princípe takto sa snažím začať svoj predĺžený čas s Pánom, ale samozrejme, nie vždy Žalmom 139. Zisťujem, že akýkoľvek „recept“ stráca účinok na moje srdce po jednom alebo dvoch použitiach. No na svoj čas s Bohom sa vždy pripravím. Na začiatok svojho pol dňa s Bohom sa snažím vybrať si nejakú časť z Písma, článok, kapitolu z knihy alebo možno nejakú hudbu.

Po naplánovanom „úvode“ je zvyšok tohto času neplánovaný a neštruktúrovaný.

Možno, že ...

  • Prečítam si celú knihu z Biblie (krátku) a ku koncu si zapíšem nejakú jednoduchú aplikáciu
  • Budem mať pocit, že si mám písať do zápisníka o svojom živote, zápasoch, vzťahoch a budem hľadať Božiu múdrosť v konkrétnej oblasti
  • Pôjdem sa prejsť a budem sa modliť za niečo, čo v danej chvíli ťaží moje srdce
  • Prejdem si svoj rozvrh za posledný mesiac a zistím, ako Boh konal spôsobmi, ktoré som si v rýchlosti sledu udalostí nevšimol
  • Požiadam Boha, aby mi dal nejaký „akčný plán“ a smer do nadchádzajúcich týždňov

Časté otázky:

Kam by som mal ísť?

Mojim obľúbeným miestom je kaviareň, približne jeden a pol bloku od pláže. Mám tam pocit, že som trošku „vypadol“, môžem sa prejsť po pláži a niektorí zaujímaví ľudia v meste pri pláži mi pripomínajú, že tento čas s Pánom nie je vytrhnutý z reality. Čokoľvek mi Boh povie alebo kamkoľvek ma zavedie, musí to byť prepojené so skutočným životom; nie som tu sám pre seba niekde uprostred púšte.

Môžu byť okolo mňa ľudia?

Každý z nás je iný. Ja osobne sa lepšie dokážem sústrediť, ak sa okolo mňa deje niečo, čo ma ženie v pred. Napríklad hlasná hudba alebo hluční ľudia mi nepomáhajú, ale nejaká aktivita a ľudia naokolo mi pomáhajú zostať sústredeným. Možno si iný/á. Časom zistíš, ako a kde sa dokážeš najlepšie sústrediť.

Čo ak zaspím?

Toho by som sa veľmi nebál. Koho myslíš, že by to urazilo? Pána Boha? Tvoja únava môže byť celkom dobrým znamením, že si potrebuješ trochu odpočinúť, aby si sa mohol sústrediť na Pána. Niektoré z mojich lepších chvíľ s Pánom zahŕňali zdriemnutie, po ktorom nasledovalo lepšie pochopenie a porozumenie. Pán je s tebou aj keď spíš, takže sa neznepokojuj. Poďakuj sa Mu za príjemný odpočinok!

Čo ak si vyberiem miesto a po istom čase tam bude veľký ruch?

Myslím si, že Bohu nebude vadiť, ak sa s tebou presunie na iné miesto, na ktorom sa dokážeš sústrediť. A možno len chce, aby si sa pomodlil za ľudí, ktorí ťa vyrušujú a lepšie porozumel životu bez nádeje (za predpokladu, že tvoje vyrušenie je spôsobené nepríjemnými ľuďmi).

Čo ak už nebudem mať čo robiť, čo čítať, za čo sa modliť alebo o čom rozmýšľať?

Chvála funguje vždy, jednoducho si nalistuj pasáž v Písme a poďakuj Bohu za to, čo sa tam píše o tom, aký je, napríklad Žalm 138, 2-3 a 6: „Vrhám sa na tvár pred tvojím svätým chrámom a oslavujem tvoje meno pre tvoje milosrdenstvo a vernosť, lebo si nadovšetko zvelebil svoje meno a svoje slovo. Keď som volal k tebe, odpovedal si mi, dodal si mi odvahu a posilnil si ma. ...Hospodin je na výsostiach, a predsa hľadí na poníženého, pyšného však zďaleka pozná.“ Alebo si len pusti obľúbené CD a dovoľ, aby v tebe hudba vyvolala chválu a vďaku.

Čo ak mi bude trvať príliš dlho utíšiť si srdce?

Nemysli si, že potrebuješ Ridalin (lieky, ktoré sa podávajú pri poruchách správania sa – pozn. prekl.). Možno chcel Boh použiť váš spoločný čas len na to, aby si sa mohol pred Ním utíšiť. Niekedy sa necháme vyrušovať všetkým možným, takže to pre nás býva výzva. Tento proces je časom jednoduchší, budeš v tom postupne rásť.

Dúfam, že niečo v tomto krátkom článku k tebe hlasno prehovorilo. Verím, že je z neho jasné, že ide o čas s Bohom. Je to viac o Bohu, než o nás. Nie je to o našich očakávaniach, potrebách, požiadavkách alebo predstavách o tom, čo by sa malo diať. Je to jednoducho o tom nájsť si priestor byť s Bohom sám a dovoliť Mu pracovať v tvojom živote. Niekedy som sám prekvapený. Niekedy som trochu znechutený. Niekedy som v takom vytržení, do akého sa introvert vôbec dokáže dostať. Jedna vec mi je však jasná. Ježiša dokážem lepšie nasledovať práve vďaka tomuto času s Bohom, ktorý som si zapracoval do svojho harmonogramu. Vrelo odporúčam, aby si si vyčlenil svätý, oddelený čas určený na to, aby si bol so živým Bohom, bez ohľadu na dĺžku zoznamu tvojich úloh alebo povinností, ktoré na teba tlačia!

Opýtaj sa otázku