×
Vyhľadávanie

Koľko toho Boh odpúšťa

Potrebujeme si uvedomiť, že všetci hrešíme (Izaiáš 53, 6: „Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou...“ a Rimanom 3, 23: „... lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu“).

To, že si uvedomíš svoj hriech a cítiš sa kvôli nemu zle, by ťa malo povzbudiť hneď z niekoľkých dôvodov. Mnoho ľudí hreší a ani si nemyslia, že je na tom čokoľvek zlé. Tebe však Boh otvoril oči, aby si videl, aké to môže byť zničujúce. Nechce, aby si žil život s pocitmi viny. Chce, aby si poznal a v plnosti zažil jeho odpustenie.

Boh neprehliadne naše hriechy a nepovie iba: „Je ti odpustené.“ Boh vidí naše hriechy, no je ochotný nám odpustiť, pretože Ježiš na seba zobral všetky NAŠE viny a zaplatil za ne smrťou na kríži. Náš hriech je závažný a Ježiša stál mnoho utrpenia. Avšak od momentu, kedy sme prijali Ježiša do svojho života, dostali sme jeho odpustenie. Nikdy by sme nedokázali nahradiť, čo spôsobil náš hriech, ani zaň dostatočne odtrpieť – Boh to od nás ani nechce. „No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni“ (Rimanom 5, 8).

Čo v tom prípade, ak v nejakej oblasti neustále zápasíme a hrešíme? Neunaví sa Boh neustálym odpúšťaním až do takej miery, že jedného dňa prekročíme jeho limit?

Učeníci sa Ježiša opýtali, koľkokrát by mali niekomu odpustiť: „Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až sedem ráz? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie sedem ráz, ale až sedemdesiatkrát sedem“ (Matúš 18, 21-22). Je nepredstaviteľné, aby si Peter robil záznamy o tom, či niekomu odpustil 490-krát a presne to sa snaží Ježiš povedať. Vždy treba odpustiť, pretože Boh nám vždy odpúšťa. Boh v tomto nestanovuje hranicu. Zomrel za každý náš hriech – za ten, ktorý sme spáchali, ale aj za ten, ktorý ešte len spáchame – za každý minulý, prítomný aj budúci hriech. Musíš sa začať pozerať na svoje hriechy tak ako sa na ne pozerá Boh.

Biblia hovorí: „Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti“ (1. Jánov 1, 9).

„Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu – Ježiša Krista, spravodlivého. On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta“ (1. Jánov 2, 1-2).

„Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše neprávosti“ (Žalm 103,12).

„... lebo všetky moje hriechy si zahodil za chrbát“ (Izaiáš 38, 17). Boh „zahodil“ moje hriechy mimo svojho dohľadu. Už sa na mňa cez ne nepozerá. Pri pohľade na mňa vidí Ježišovu spravodlivosť.

„Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy“ (Micheáš 7, 19). V mori ich už nikto nikdy nenájde. Boh ich tam len nepoložil, uvrhol ich.

„Ja, ja som ten, čo zotiera tvoje zločiny kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje hriechy“ (Izaiáš 43, 25). Naše hriechy sa nezaznamenávajú, zápis je zničený; Boh nezabúda ako roztržitý človek, on sa rozhoduje sa nespomenúť si.

„... Kde sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť“ (Rimanom 5, 20).

„To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista... Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia... Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou“ (2. Korinťanom 5, 18; 19; 21).

„A tak teraz už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Ježišovi Kristovi“ (Rimanom 8, 1)

„Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista“ (Rimanom 5, 1).

Dočítame sa, že Satan je „žalobcom bratov“, to znamená, že sa nás pokúša presvedčiť, že Boh nás nemôže milovať. Musíme si uvedomiť, že sú to len klamstvá a rozhodnúť sa, že budeme veriť tomu, čo hovorí Boh. To, čo Boh o nás hovorí vo svojom slove (v Biblii) je pravdivejšie, než čokoľvek, čo si myslíme alebo cítime. Ježiš povedal, že tí, ktorí vybudujú svoj život na jeho slove, budú stáť pevne a bezpečne, schopní čeliť v živote čomukoľvek (pozri Matúš 7, 24-27).

Ak si už požiadal Boha, aby ti odpustil a vstúpil do tvojho života – je ti odpustené! Jeho slovo to hovorí. Poďakuj sa mu za odpustenie a začni sa tešiť, že tvoj vzťahu s ním je istý. On dokáže zmeniť oblasti tvojho života, ktoré nie sú v súlade s tým, čo si pre teba želá. 1. Korinťanom 1, 9 hovorí: „Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.

Opýtaj sa otázku