×
Vyhľadávanie

Jedinečná Božia láska

Vzťah s Bohom sa nedá porovnať so žiadnym iným vzťahom, aký si doteraz zažil. Boh ťa miluje láskou, ktorá je jedinečná. Je bezpodmienečná (nie je založená na splnení určitých podmienok). Boh ťa miluje jednoducho preto, lebo ťa miluje.

„Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha... Boh je láska. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy.“ (1. list Jána 4, 7-10)

Ježiš povedal: „Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov“ (Ján 15, 13). Keby si bol jediný na svete, kto to potrebuje, aj tak by Ježiš podstúpil všetky tie muky, utrpenie a napokon ukrižovanie. Tak veľmi ťa miluje.

Nemiluje ťa na základe tvojho „výkonu“. Nemôžeš urobiť nič preto, aby ťa Boh miloval ešte viac, ako ťa miluje už teraz – a neexistuje nič, čo by ho prinútilo milovať ťa menej. Miluje ťa dokonca viac, než ty miluješ seba.

Doteraz si pravdepodobne zakúsil len podmienečnú lásku, ktorá je založená na tom, čo robíš. Buď dobrý vo vzťahu, v rodine, v práci alebo v triede, a budeš „milovaný“.

Keď si pozval Ježiša do svojho života, našiel si dokonalú lásku a prijatie. Možno je ťažké tomu porozumieť, ak si sa doteraz v žiadnom vzťahu necítil úplne milovaný a prijatý. No je to pravda! Žiaľ, nie vždy budeš cítiť, že ťa Boh miluje. Prídu časy, keď budeš pochybovať nielen o jeho láske, ale aj o jeho existencii. Budeš mať pocit, že to chceš vzdať. Neurob to!

Prečo ti v tomto článku citujem toľko pasáží z Biblie? Naša viera sa musí zakladať na tom, čo nám Boh o sebe zjavil, a nie na našich momentálnych pocitoch.

Keď ti Boh daroval nový život, neprišiel ozdobený čipkou a navoňaný parfémom. Ježiš začal svoj pozemský život v špinavej, smradľavej maštali. Zakúsil život taký, aký je, a presne taký bude aj tvoj život s ním – žiadne kúzlo, len sľub, že bude stále s tebou.

Boh povedal: „... miloval som ťa večnou láskou, preto som ti zachoval priazeň. “ (Jeremiáš 31, 3)

Jedno dánske príslovie hovorí: „Nasledujúca míľa je tá jediná, ktorú musí človek prejsť.“ Ak vieš, že ťa Boh miluje, toto vedomie ti pomôže ísť ďalej, aj keď sa ti tá „míľa“ pred tebou bude zdať neznesiteľne dlhá. „Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“ (Rimanom 8, 38-39)

Kráľ Dávid, o ktorom Boh hovoril ako o mužovi podľa „svojho srdca“1, veril v Božiu lásku voči nemu, aj keď spáchal veľké hriechy: „Ja však budem ospevovať tvoju silu, za rána budem plesať nad tvojou láskyplnou milosťou, lebo si mi bol pevnosťou, útočiskom, keď mi bolo úzko. Moja sila, kiež ťa oslavujem, lebo ty, Bože, si moja pevnosť, môj milostivý Boh.“ (Ž 59, 17-18)

Ježiš opisuje hĺbku svojej lásky k nám takto: „Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná.“ (Ján 15, 9-11)

Ježiš nás miluje bezpodmienečne, dokonca aj keď neposlúchame. No keď ho poslúchame, my sami budeme jeho lásku pociťovať intenzívnejšie a radovať sa z nej.

Ak chceš rásť vo svojom chápaní Božej lásky, prečítaj si v priebehu nasledujúcich týždňov Žalm 103, Evanjelium podľa Jána 15 a 1. list Jánov 4 a všimni si, čo hovoria tieto pasáže o Božej láske.

(1) Skutky 13, 22

Opýtaj sa otázku