Jedinečná Božia láska

Vzťah s Bohom nie je ako iný vzťah, ktorý si mal možnosť zažiť. Boh má pre Teba jedinečnú lásku. Je nepodmienečná (nie je založená na splnení nejakých podmienok). Boh ťa miluje, pretože ťa miluje.

„Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy“ (1Ján 4,9-10).

Nemiluje ťa na základe tvojho výkonu. Nič, čo urobíš, nespôsobí, že ťa Boh bude milovať viac, ako ťa už miluje a neexistuje nič, čo by prinútilo Boha milovať ťa menej. Miluje ťa, dokonca viac, než ty miluješ seba.

Doteraz si možno zakúsil len podmienečnú lásku, ktorá bola založená na tom, čo robíš. Buď dobrý v práci, v tíme alebo vo vzťahu a budeš „milovaný“.

Keď si pozval Ježiša do svojho života, našiel si dokonalú lásku a prijatie. Možno je ťažké tomu porozumieť, ak si sa nikdy necítil byť úplne milovaný a prijatý. No je to pravda! Žiaľ, nie vždy budeš cítiť, že ťa Boh miluje. Prídu časy, keď budeš pochybovať nielen o jeho láske, ale aj o jeho existencii. Budeš mať pocit, že to chceš vzdať. Neurob to.

Keď ti Boh dal nový život, neprišiel ozdobený čipkou a navoňaný parfumom. Ježiš začal svoj pozemský život v smradľavej, vlhkej maštali. Okúsil skutočný život a presne taká bude aj príchuť tvojho života s ním – žiadne kúzlo, ale prísľub, že bude stále s tebou.

Boh hovorí „... miloval som ťa večnou láskou, preto som ti zachoval priazeň“ (Jer 31,3).

Jedno dánske príslovie hovorí: „Nasledujúca míľa je tá jediná, ktorú človek v skutočnosti musí prejsť.“ Poznanie, že Boh ťa miluje, ti pomôže kráčať ďalej, aj keď sa ti míľa pred tebou bude zdať neznesiteľne dlhá. „Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi“ (Rim 8,38-39).

Naša viera spočíva v tom, čo nám Boh o sebe zjavil. V prvom rade chce, aby sme verili a spoliehali sa na Jeho lásku, pretože:

„Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo sa spoliehajú na jeho milosť“ (Ž 147,11).

„Hospodinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť“ (Ž 33,18).

Kráľ Dávid, o ktorom Boh hovoril ako o mužovi podľa „svojho srdca“1, dôveroval Božej láske: „Ja však budem ospevovať tvoju silu, za rána budem plesať nad tvojou milosťou, lebo si mi bol pevnosťou, útočiskom, keď mi bolo úzko. Moja sila, kiež ťa oslavujem, lebo ty, Bože, si moja pevnosť, môj milostivý Boh“ (Ž 59,17-18).

Ježiš opisuje hĺbku svojej lásky k nám. „Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná“ (Ján 15,9-11). Miluje nás bezpodmienečne, dokonca aj keď neposlúchame. No keď ho poslúchame, môžeme jeho lásku prežívať a radovať sa z nej.

Aby si lepšie porozumel Božej láske, prečítaj si v priebehu nasledujúcich týždňov Žalm 103, Evanjelium podľa Jána 15 a 1. List Jánov 4 a všimni si, ako sa tu Božia láska opisuje.

(1) Skutky 13:22

Opýtaj sa otázku

Zdieľaj tento článok