Stal som sa kresťanom. Čo ďalej?

Ako začať žiť kresťanský život?

Kresťankou som sa stala v prvom ročníku na univerzite v Oregone. Na stupnici od 1 do 10 o tom, čo som vedela o Bohu a Biblii (pričom 1 bolo „nemám ani poňatia“ a 10 „vyrastala som v kláštore“), som bola na hodnote mínus 30. Ako dieťa som nechodila do zboru či kostola a predtým, než som spoznala Pána, som viedla dosť búrlivý život.

Raz som sa pokúšala čítať si Bibliu, ale ja hlúpa, začala som hneď od začiatku (kto mohol vtedy vedieť, že Biblia má 2 časti?) a prečítala som asi 20 kapitol z Prvej Knihy Mojžišovej predtým, ako som to vzdala. O niekoľko rokov neskôr som zistila, že existuje aj Nový zákon a to je to miesto, kde sa môžem dozvedieť niečo o Ježišovi ... a moje nervy, bolo sa čo učiť.

Takže, kde vlastne začať, keď sa stanete kresťanmi? Ako môžem rásť vo viere a spoznať Boha lepšie? Toto boli prvé otázky, ktoré som si kládla v čase, keď som začínala vzťah s Bohom. Možno si kladieš podobné otázky. Tak málo som vedela o veciach spojených s Bohom, že som niekedy mala ťažkosti vôbec vyjadriť, o čo mi ide. Našťastie bol vtedy v mojom živote jeden starší kresťan, ktorý mi predstavil 4 jednoduché spôsoby, ako rásť. Stále si ich pamätám a používam ich aj napriek tomu, že s Ježišom kráčam už vyše 30 rokov. Modlím sa, aby aj tebe táto pomôcka priniesla osoh, keď budeš spoznávať, čo znamená žiť život kresťana.

Ako niekoho spoznáš?

- počúvaj ho
- rozprávaj sa s ním
- rozprávaj sa s tými, ktorí ho poznajú
- hovor o ňom s ostatnými

Spoznávanie Boha je podobné ako spoznávanie inej osoby

Načúvaj Bohu

Biblia je pravé Božie slovo a zaznamenanie jeho vôle, ktoré sa zachovalo pre nás preto, aby sme spoznali, kto Boh je a čo zamýšľa s naším životom. 2 Tim 3,16-17 hovorí: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“ Preto si potrebujeme každý deň čítať Bibliu. Ak nemáš Bibliu, čo je pochopiteľné, vyber sa do obchodu s kresťanskou literatúrou a zaobstaraj si nejakú. Ak to nie je možné, mnoho knižníc poskytuje Biblie na vypožičanie (odporúčam napríklad slovenský ekumenický preklad, evanjelický, alebo Roháčkov preklad). Začni Evanjeliom podľa Jána, ktoré nájdeš v Novej zmluve (niekedy sa tejto knihe hovorí zjednodušene „Ján“, je to štvrtá kniha Novej zmluvy, na jej začiatku. Nepomýľ si ju s 1. Listom Jána, 2. Listom Jána a 3. Listom Jána, ktoré sa nachádzajú ku koncu Novej zmluvy). Rada používam poznámkový blok alebo papier, kde si zapisujem svoje pozorovanie a otázky. Po každej kapitole si polož nasledujúce dve otázky: Čo som sa naučil/a o Bohu alebo o Ježišovi? Sú v kapitole veci, ktoré by som mal/a začať robiť alebo sa im úplne vyhýbať? Pomôže ti to vidieť, že Biblia je pre tvoj život veľmi praktická. Keď dočítaš Jána, pokračuj ďalej až ku Zjaveniu Jána.

Keď čítame Bibliu, učíme sa, ako nás Boh miluje. „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme“ (1 Ján 3,1). Zisťujeme, že sme úplne novými ľuďmi, pretože sme pozvali Ježiša, aby sa stal našim Záchrancom a Pánom. Prečítaj si List apoštola Pavla Efezským 1,3-14 a vypíš si veci, ktoré o tebe ako o kresťanovi platia. Úžasné, však?

Rozprávaj sa s Bohom

Modlitba nevyhnutne patrí k životu s Bohom. Je to asi moja najobľúbenejšia súčasť vzťahu s Otcom. Predstav si, môžeme sa rozprávať s BOHOM! Kedykoľvek, kdekoľvek, v akejkoľvek nálade, v pokušení či v radosti. List Hebrejom 13,5 nám hovorí, že on nás nikdy neopustí, ani nezanechá. Je to skvelá správa hlavne pre tých z nás, ktorí nikdy neokúsili takýto druh lásky a záväzku. Nuž, teraz ju máme, pretože Boh neklame a nemení svoj názor (4. Kniha Mojžišova 23,19; Tít 1,2; Heb 6,18). A keďže Boh je stále s nami, vždy sa s ním môžeme porozprávať. Modlitba je jednoducho rozhovor s Bohom. Žiadne náboženské postupyalebo naučené slová nie sú potrebné. Žalm 62,9 hovorí „...vylievajte si pred ním srdce!“

Keď som sa začínala modliť, veľmi mi pomohla skratka APPP. Spomínaš si, ako som hovorila, že moja viera začínala na hranici mínus 30, teda som nevedela NIČ. Doma sme sa nemodlili, len sme si želali– želali sme si predtým, než sme sfúkli sviečky na narodeninovej torte, alebo keď vyšla prvá hviezda na nebi. Nikdy predtým som sa nemodlila a cítila som sa zvláštne, keď som mala začať, ale APPP mi skutočne pomohlo.

APPP:

Adorácia…chválime Boha za to, kým je – milujúci, dobrý, chápavý, milostivý,

atď. Keď si čítaš Bibliu a robíš si poznámky o tom, čo si sa naučil o Bohu, budeš mať stále viac a viac vecí, za ktoré ho môžeš chváliť. Taktiež si každý deň prečítaj jeden žalm – nebude to trvať dlhšie než 3 alebo 5 minút – a chváľ Boha za to, ako ti každý žalm odkrýva nové dimenzie jeho charakteru a skutkov.

Priznanie…je kľúčové, aby sme mohli rásť. Hriech bude neustále narúšať náš vzťah s Bohom. Cítime sa vinní a vzdialení od Boha, ak prechovávame postoje a robíme v živote veci, o ktorých Biblia hovorí, že sú zlé. To je presne čas, kedy prichádza na rad priznanie. Vyhľadaj si 1. list Jánov 1,9. Potom si prečítaj Žalm 32,3-5 o dôsledkoch nepriznaného hriechu a ako sa s ním vysporiadať.

Poďakovanie…ďakujeme Bohu za všetko, čo urobil. Kniha Žalmov je opäť skvelým miestom, ktoré nám pripomenie všetko dobré, čo Boh pre nás robí. Čítaj slová žalmistu ako svoje vlastné. Je to dobrý spôsob, ako sa naučiť rozprávať sa s Bohom.

Prosba…je, keď sa modlíme za seba, ale aj za ostatných v našom živote. Rada si píšem zoznam modlitieb s dátumom, kedy som začala o niečo prosiť či už pre seba, alebo pre iných. Potom si poznačím dátum, kedy bola modlitba zodpovedaná. Modli sa špecificky, s očakávaním a vierou. Prvý list Jánov 5,14-15 nám hovorí, že ak sa modlíme podľa jeho vôle, on nás počuje a splní naše prosby. Určite sa pýtaš: „Ako zistím, čo je jeho vôľa?“ Nuž, vrátime sa presne tam, kde sme začali...k čítaniu jeho slova.

Rozprávaj sa s ostatnými, ktorí poznajú Boha

Tomuto sa jednoducho hovorí spoločenstvo, čas strávený s ľuďmi, ktorí milujú Ježiša. Môže to byť v zbore alebo v kostole, počas biblického štúdia alebo v malej skupinke. Stretávame sa kvôli tomu, aby sme spolu rástli (Skutky 2,46-47). Mnohí z nás si potrebujú nájsť nových priateľov a naučiť sa, že zabávať sa dá aj inak. Keď trávime čas s veriacimi, naše správanie sa začína meniť a učíme sa, ako sa správajú a vyzerajú starší kresťania.

Hovor ostatným o Bohu

Tomuto sa hovorí svedectvo. Páči sa mi, čo napísal apoštol Pavol v Druhom liste Korintským 5,17-20: „Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. V mene Krista sme poslaní a cez nás akoby Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme: Zmierte sa s Bohom!“ Jednoducho som musela povedať svojim priateľom o svojom novom vzťahu s Ježišom! Pretože mi zmenil život, odpustil mi a miluje ma spôsobom, o ktorom som si nemyslela, že by to bolo možné. Chcela som, aby to isté prežívali aj oni. Samozrejme, že nie každý prijal s nadšením moje nové JA, ale moja túžba bola veľmi silná. Urobila som si zoznam TOP 10 ľudí, ktorým som chcela povedať o Bohu a potom som len čakala na neho, aby mi dal príležitosti to urobiť. Našťastie mnohí z nich dnes poznajú Ježiša. Super, však?

Mojou úprimnou modlitbou je, aby ti týchto pár myšlienok poslúžilo ako schodíky na ceste k bližšiemu vzťahu s Ježišom, naším Spasiteľom.

Spoznávanie Boha je úžasným zážitkom. Aj v tvojej škole sú určite študenti, ktorí tiež požiadali Ježiša, aby vstúpil do ich života a radi ti pomôžu rásť. Klikni sem ak by si chcel, aby niekto z tvojej školy odpovedal na tvoj email.

Opýtaj sa otázku

Zdieľaj tento článok