Budovanie vzťahov s ostatnými kresťanmi

Žiaden človek nie je ostrov sám pre seba. Každý je kúskom kontinentu, čiastkou pevniny. –John Donne: 17. meditácia

Nebolo by úžasné poznať starších kresťanov, ktorí ti pomôžu rásť vo viere? Kresťanov, ktorí si vypočujú tvoje pochybnosti a ktorí rozumejú tvojim problémom? Kresťanom, ktorí ti môžu byť vzorom v živote viery a závislosti od Boha?

V momente, ako sa začne tvoj vzťah s Bohom, začína sa aj vzťah s ostatnými kresťanmi. Teraz si členom Božej rodiny a v Božej rodine nie sú siroty. Boh nechce, aby jeho deti žili ako samostatné ostrovy viery, ale chce, aby žili v komunite veriacich, ktorí sú na seba naviazaní a ktorí sú súčasťou niečoho oveľa väčšieho, než sú oni sami. To „niečo“ je cirkev.

Slovo cirkev pochádza z gréckeho slova, ktoré znamená „patriaci Pánovi“. Biblia hovorí, že každý jeden kresťan, každý, kto skutočne verí v Ježiša Krista, je členom cirkvi, a to dokonca aj vtedy, ak nikdy nevstúpil do kostola. Božia univerzálna cirkev prepája cirkevné, kultúrne a národné línie. Biblia toto prepojenie veriacich označuje ako „telo Kristovo“.

Kresťania na celom svete sú tvojou rodinou. Práve o tom je univerzálna podstata cirkvi. Si rodinou aj tým členom, ktorí sa nachádzajú presne tam, kde si ty. Čakajú na to, aby ťa mohli spoznať, či už v kresťanskej organizácii alebo v miestnom kostole.

„Dokonalá“ cirkev

Ako nový kresťan som bol veľmi kritický voči cirkvi. Prečo nerobí lepšiu prácu, keď vyučuje o Biblii, keď zasahuje svet evanjeliom? Prečo tam je tak veľa pokrytcov? Jednu nedeľu náš kazateľ rozprával o úlohe cirkvi a jedna jeho veta mi utkvela v pamäti po celé roky: „Ak niekedy nájdete dokonalý kostol alebo zbor, nestaňte sa jeho členom. Zničili by ste ho, pretože ste nedokonalí.“ Uvedomil som si, že som sa pozeral kritickým okom nielen na zbor, do ktorého som patril, ale aj na všetky ostatné zbory. Nie som dokonalý, tak prečo by som mal očakávať, aby ním bol môj zbor?

Cirkev je Božou inštitúciou. Kristus ju ustanovil ako svojho pozemského zástupcu, pričom do nej patria ľudia, ktorí ešte len dozrievajú vo svojej viere. Niektorí ľudia v zboroch, ktoré navštíviš, dokonca ani nemusia byť kresťanmi, a ak aj sú, vo svojom živote môžu mať iné priority ako samotného Krista.

Aj keď nebudeš schopný nájsť dokonalý zbor, hľadaj ten, ktorý bude dobrý pre teba. Teraz si možno myslíš „Super, ale do ktorého zboru mám ísť? Ako nájdem pre seba ten správny?“ Tu je niekoľko otázok, ktoré by si mal zvážiť počas návštevy ktoréhokoľvek z nich...

Čomu zbor verí?

Možno majú tlačenú verziu ich vyznania viery. Prečítaj si ju a uisti sa, že jej rozumieš a súhlasíš s ňou. V prípade, že máš otázky ohľadom ich viery, opýtaj sa kazateľa.

Preukazuje zbor lásku?

Kresťania sú známi svojou láskou. Ježiš povedal: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému“ (Ján 13,34-35). Ako teda zistíš, či zbor vôbec prejavuje lásku?

Gene Getz vo svojej knihe Zaostrené na cirkev hovorí, že biblická láska je ako Kristova láska: „Biblická láska preukazuje tie postoje a činy voči ostatným, ktoré Kristus prejavoval, keď prišiel do tohto sveta a žil medzi ľuďmi.“1

Takáto láska sa prejavuje v odpustení a povzbudení, nie v horkosti a ohováraní; je trpezlivá a chápavá aj voči nepríjemnému človeku. Keď vidíš, že sa v zbore prejavuje láska, je to Ježišova práca.

Ako zbor používa Bibliu?

Takmer každá bohoslužba zahŕňa čas, kedy kazateľ číta nejaký úryvok z Biblie a rozpráva o ňom. Venuj pozornosť jeho vysvetleniu. Hovorí, o čom úryvok je alebo využíva daný úryvok ako odrazový mostík pre svoje vlastné argumenty?

Keď sa stretneš s členmi zboru, zisti, akým spôsobom sú pripravovaní na službu. Niektoré zbory robia skvelú prácu v tom, že učia svojich členov ako študovať Bibliu, ako radiť priateľom, ako sa starať o tých v núdzi, či ako hovoriť o svojej viere. Sú členovia zboru vedení k štúdiu Božieho Slova a žijú to prakticky v službe iným?

O kom členovia zboru rozprávajú?

Všetci sa potrebujeme porozprávať o včerajšom futbalovom zápase alebo ako sa darí našim deťom. Nie je neduchovné rozprávať sa s inými kresťanmi na širokú škálu tém. Kresťania by si mali užívať život! Ale ak sa rozhovory v zbore ničím nelíšia od rozhovorov v práci, niečo tam chýba. Ježiš Kristus je najúžasnejšou osobou v celom vesmíre. Ctia si a vyzdvihujú ho? Nesú sa ich stretnutia v duchu oslavy, prejavovania lásky a odovzdania sa Ježišovi? Po niekoľkých návštevách zboru zistíš, kvôli komu sa ľudia v skutočnosti stretávajú – kvôli sebe, kvôli kazateľovi, príjemnej kázni alebo kvôli svojej povesti. Konečným cieľom by malo byť oslávenie Boha.

Spolupracuje zbor s iným kresťanskými organizáciami?

Zbor, ktorý uznáva duchovnú jednotu Kristovho tela by mal byť ochotný modliť sa a podporovať iné kresťanské služby. Akýkoľvek extrémny separatizmus alebo individualizmus nie je vzorom, ktorý vidíme v zboroch Nového Zákona.

Tvoje rozhodnutie

Po tom, ako si navštívil niekoľko zborov a rozhodol si sa pre niektorý z nich, začni hľadať možnosti, ako bližšie spoznať ostaných členov zboru. Niektorí možno budú trochu neochotní, pretože sami sú v zbore pomerne krátko. Vezmi opraty do svojich rúk a spoznávaj ľudí.

Vo svojom vzťahu s Ježišom nebudeš rásť, pokiaľ budeš žiť izolovane vo svojom súkromnom kresťanstve. Existuje množstvo ľudí, ktorým na tebe skutočne záleží a ktorí by ti chceli pomôcť prekonať ťažké chvíle. Oni sami sú Božím „zázrakom vyslobodenia“. Oni tvoria zbor.

(1) Gene Getz, The Measure of a Church (Glendale, CA: Regal Books, 1975), p.33.

Opýtaj sa otázku

Zdieľaj tento článok