×
Vyhľadávanie

Budovanie vzťahov s inými kresťanmi

Žiadny človek nie je ostrov sám pre seba, každý je kúskom kontinentu, tvorí súčasť pevniny. (John Donne, 17. meditácia)

Nebolo by úžasné poznať zrelších kresťanov, ktorí ti pomôžu rásť vo viere? Kresťanov, ktorí si vypočujú tvoje pochybnosti a ktorí rozumejú tvojim problémom? Kresťanom, ktorí ti môžu byť vzorom v tom, ako žiť vo viere a závislosti od Boha?

Vo chvíli, ako sa začne tvoj vzťah s Bohom, začína sa aj tvoj vzťah s ostatnými kresťanmi. Stávaš sa členom Božej rodiny a v Božej rodine nie sú siroty. Boh nechce, aby jeho deti žili ako samostatné ostrovy viery, ale chce, aby žili v komunite veriacich, ktorí sú na seba naviazaní a ktorí sú súčasťou niečoho oveľa väčšieho, než sú oni sami. To „niečo“ je cirkev. Ak si myslíš, že tebe stačí mať vieru v Boha a nepotrebuješ chodiť medzi iných kresťanov, nežiješ podľa toho, ako to zamýšľal Boh.

Slovo cirkev pochádza z gréckeho slova „kyriake“, ktoré znamená „Pánovo“ alebo „patriace Pánovi“. Biblia hovorí, že každý jeden kresťan – každý, kto skutočne verí v Ježiša Krista – je členom cirkvi, a to dokonca aj vtedy, ak nikdy nevstúpil do kostola. Božia všeobecná cirkev prekračuje denominačné, kultúrne aj národné hranice. Biblia označuje toto spoločenstvo veriacich ako „telo Kristovo“.

Kresťania na celom svete sú tvojou rodinou. Práve o tom je všeobecná, univerzálna podstata cirkvi. Si rodinou aj s tými veriacimi, ktorí sa nachádzajú v tvojom najbližšom okolí. Čakajú na to, aby ťa mohli spoznať – či už v nejakom spoločenstve kresťanov, alebo v miestnom kostole.

„Dokonalá“ cirkev

Ako nový kresťan som bol veľmi kritický voči cirkvi. Prečo nevyučuje viac podľa Biblie alebo nešíri horlivejšie evanjelium? Prečo tam je tak veľa pokrytcov? Raz v nedeľu náš kazateľ rozprával o úlohe cirkvi a jedna jeho veta mi dodnes utkvela v pamäti: „Ak niekedy objavíte dokonalý kostol alebo zbor, nestaňte sa jeho členom. Zničili by ste ho, pretože ste nedokonalí!“ Uvedomil som si, že som sa pozeral kritickým okom nielen na spoločenstvo, do ktorého som chodil, ale v podstate na celú cirkev. Ani ja nie som dokonalý, tak prečo by som mal očakávať, aby také bolo moje spoločenstvo?

Cirkev je Božou inštitúciou. Ustanovil ju Kristus, aby ho reprezentovala tu na zemi, pričom do nej patria ľudia, ktorí sú stále v procese dozrievania vo svojej viere. Niektorí ľudia v kostoloch, ktoré navštíviš, dokonca ani nemusia byť kresťania, alebo ak aj sú, vo svojom živote môžu mať iné priority ako samotného Krista. Nenechaj sa tým odradiť.

Aj keď nebudeš schopný nájsť dokonalé spoločenstvo kresťanov, hľadaj také, ktoré ti bude vyhovovať (nemusí to byť nevyhnutne to, ktoré je k tebe fyzicky najbližšie, alebo kam chodili tvoji rodičia). Teraz si možno myslíš: „Super, ale kam teda mám začať chodiť? Ako nájdem pre seba to najlepšie spoločenstvo?“ Tu je niekoľko otázok, nad ktorými by si mal popremýšľať, keď navštíviš nejaký kostol alebo zbor...

Čomu veria?

Ak sa rozhodneš navštíviť cirkev, ktorú nepoznáš, vypýtaj si tlačenú verziu jej „vyznania viery“. Prečítaj si ju a uisti sa, že jej rozumieš a súhlasíš s ňou. V prípade, že máš otázniky ohľadom niektorých doktrín, opýtaj sa na ne farára alebo pastora.

Preukazujú si navzájom lásku?

Kresťania majú byť podľa Biblie známi svojou láskou. Ježiš povedal: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému“ (Ján 13, 34-35). Ako sa dá zistiť, či nejaké spoločenstvo prejavuje Božiu lásku?

Gene Getz vo svojej knihe Zaostrené na cirkev hovorí, že biblická láska je pripodobňovanie sa Kristovi: „Biblická láska preukazuje také postoje a skutky voči iným, aké prejavoval aj Kristus, keď prišiel do tohto sveta a žil medzi ľuďmi.“1

Takáto láska sa prejavuje odpúšťaním a vzájomným povzbudzovaním, a nie v horkosti a ohováraní; je trpezlivá a chápavá aj voči nepríjemnému človeku. Keď vidíš, že sa v nejakom spoločenstve kresťanov prejavuje láska, je to Ježišovo dielo.

Ako narábajú s Bibliou?

Každá bohoslužba by mala zahŕňať aj čas, keď farár alebo pastor prečíta nejaký úryvok z Biblie a vykladá ho. Pozorne ho počúvaj. Rozpráva o tom, čo hovorí daná pasáž z Biblie, alebo ju využíva len ako odrazový mostík pre svoje vlastné myšlienkové pochody?

Keď sa začneš zoznamovať s inými veriacimi v tomto spoločenstve, skús zistiť, akým spôsobom sú pripravovaní na kresťanský život a službu. Niektoré spoločenstvá odvádzajú skvelú prácu v tom, že učia svojich členov, ako študovať Bibliu, ako poradiť priateľom, ktorí s niečím zápasia, ako sa starať o ľudí v núdzi alebo ako hovoriť o svojej viere iným. Sú členovia spoločenstva vedení k pravidelnému osobnému štúdiu Božieho slova a prejavuje sa to v ich prakticej službe iným?

O kom sa najviac rozprávajú?

Všetci sa potrebujeme porozprávať o včerajšom zápase alebo o tom, ako sa darí našim deťom. Nie je nič neduchovné na tom, ak sa s inými kresťanmi rozprávame o širokej škále tém. Kresťania by si mali užívať život! Ale ak sa rozhovory v kresťanskom spoločenstve formou ani obsahom nelíšia od rozhovorov v práci, niečo tam chýba. Ježiš Kristus je najúžasnejšou osobou v celom vesmíre. Ctia si ho a vzdávajú mu česť? Nesú sa ich stretnutia v duchu chvály, lásky a oddanosti Ježišovi? Už po niekoľkých návštevách zistíš, kvôli komu sa tí ľudia v skutočnosti stretávajú – kvôli sebe, kvôli ich farárovi alebo kazateľovi, príjemnej kázni alebo preto, lebo je nedeľa a patrí sa to? Tým hlavným dôvodom by malo byť oslávenie Boha.

Spolupracujú s inými kresťanskými spoločenstvami?

Spoločenstvo, ktoré chápe duchovnú jednotu všeobecnej Kristovej cirkvi, by malo byť ochotné modliť sa a podporovať iné kresťanské spoločenstvá a misijné organizácie. Prílišný separatizmus alebo individualizmus (postoj „Len my sme tí praví“) nie je v súlade s tým, ako žili prvé kresťanské spoločenstvá v Novej zmluve.

Tvoje rozhodnutie

Vyhraď si čas na to, že opakovane navštíviš niekoľko kresťanských spoločenstiev (jedna návšteva ti nemusí poskytnúť presný alebo úplný obraz). Keď sa rozhodneš pre niektoré z nich, nebuď pasívny, ale začni hľadať možnosti, ako bližšie spoznať ostaných členov tohto spoločenstva. Nečakaj, že niekto príde za tebou, mnohým to, žiaľ, nenapadne alebo nevedia, že si ešte nový. Preto buď ty iniciatívny v spoznávaní svojich spoluveriacich a v budovaní vzťahov s nimi.

Vo svojom vzťahu s Ježišom nebudeš rásť, pokiaľ budeš žiť izolovane v bavlnke svojho súkromného kresťanstva. V cirkvi nájdeš množstvo ľudí, ktorým na tebe skutočne záleží a ktorí by ti chceli pomôcť prekonať ťažké chvíle. Na vlastnej koži prežili, ako ich Boh previedol cez náročné situácie. Všetci ste spolu údmi Tela Kristovho, v ktorom sa všetky údy navzájom potrebujú a pomáhajú si.

(1) Gene Getz, The Measure of a Church (Glendale, CA: Regal Books, 1975), s. 33.

Opýtaj sa otázku