×
Vyhľadávanie

3. lekcia: Čo máme podľa Boha urobiť, keď zhrešíme?

Začni modlitbou: „Bože, prosím, aby si ku mne hovoril cez svoje slovo, Bibliu. Nech moje srdce porozumie tomu, čo mi chceš povedať. Amen.“

3. lekcia

Hriech a jeho dôsledky

Rimanom 3
23 Lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. 24 Ospravedlňovaní sú zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi. 25 Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia prostredníctvom jeho krvi pre tých, čo veria. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť cez odpustenie hriechov.

Otázka: Kto je podľa verša 23 hriešny?

Otázka: Verš 24 hovorí, že Boh nás vyhlásil za nevinných (ospravedlnil nás). Prečo?

Otázka: Na základe čoho sú ľudia podľa verša 25 zmierení s Bohom?

Efezanom 1
7 V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti.

Otázka: Odpustil nám Boh vďaka tomu, že sme prestali hrešiť? Vďaka komu/čomu nám bolo odpustené?

1. Jánov 4
10 Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy.

Otázka: Prečo nám Boh odpustil?

Rimanom 5
1 Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Otázka: Vďaka čomu máme pokoj s Bohom?

My však naďalej hrešíme a Boh to vie.

1. Jánov 1
8 Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nieto v nás pravdy. 9 Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. 10 Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás.

Otázka: Čo máme robiť s našimi hriechmi podľ Jána?

Otázka: Keď vyznáme svoje hriechy, ktoré dve veci urobí Boh?

Otázka: Ako sa Boh cíti, keď hovoríme, že sme nezhrešili alebo svoje hriechy zľahčujeme?

Hebrejom 4
16 Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.

Záver: Pokús sa zhrnúť, čo by sme mali podľa Boha robiť, keď zhrešíme.

Teraz si vytlač 3. lekciu.
Keď opustíš túto stránku, tvoje odpovede sa neuložia.
Pre 4. lekciu klikni sem.

Opýtaj sa otázku