×
Vyhľadávanie

1. lekcia: Ako sme sa dostali do vzťahu s Bohom?

Začni modlitbou: „Bože, prosím, aby si ku mne hovoril cez svoje slovo, Bibliu. Nech moje srdce porozumie tomu, čo mi chceš povedať. Amen.“

1. lekcia

Ako sme sa dostali do vzťahu s Bohom?

Nasledujúce verše ti pomôžu porozumieť tomu, čo hovorí Boh o tvojom vzťahu s ním. Otázky, ktoré nasledujú za daným veršom, ti pomôžu uvedomiť si, o čom sa v ňom hovorí.

(Malé čísla na začiatku každej vety predstavujú jednotlivé verše v danej kapitole. Ide o systém číslovania, ktorým sa kresťania riadia už dlho; vzťahuje sa na konkrétne vety z Biblie.)

Ján 1
12 Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.

Otázka: Ako sa človek stane Božím dieťaťom?
Napíš svoju odpoveď a keď dokončíš lekciu, vytlač si ju.

Možno si myslíš, že to ty si sa rozhodol uveriť v Ježiša, podobne ako keď si sa rozhodol pre nové auto alebo politickú stranu. Nasledujúce verše ti však ukážu, že Boh bol súčasťou tvojho rozhodnutia stať sa kresťanom.

Ján 15
16 Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás…

1. Korinťanom 1
9 Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.

Efezanom 1
4 Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. 5 Podľa svojej milostivej vôle predurčil, aby sme boli skrze Ježiša Krista jeho synmi.

Otázka: Čo podľa verša 5 motivovalo Boha k tomu, aby si nás vybral?

Efezanom 2
4 Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, 5 keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení!

Kolosanom 1
13 On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, 14 v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov.

Otázka: Ktoré štyri veci urobil Boh pre teba podľa týchto veršov?

Rimanom 5
9 Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom.

Otázka: Biblia tvrdí, že Ježiš nás zachránil. Pred čím nás zachránil?

Efezanom 2
8 Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, to je Boží dar. 9 Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.

Otázka: Potrebujeme si zaslúžiť spasenie? Na základe čoho sme boli spasení?

Otázka: Je možné získať spasenie konaním dobrých skutkov?

Záver: Zhrň, čo všetky tieto verše hovorili o tom, akú úlohu zohral Boh pri tom, keď si sa stal kresťanom:

Teraz si môžeš vytlačiť 1. lekciu.
Keď opustíš túto stránku, tvoje odpovede sa neuložia.
Pre 2. lekciu klikni sem.

Opýtaj sa otázku