×
Vyhľadávanie

Spoznaj Bibliu

„Biblia neslúži na to, aby sme ju len čítali, ale na to, aby sme ju žili.“ – Lawrence O. Richards

Chceš vedieť, čo si Boh o tebe naozaj myslí? Alebo že aký je Boh? Odpovede môžeš nájsť ľahko... v Biblii!

Biblia je veľmi osobným posolstvom Toho, kto stvoril svet. Biblia je doslova „Božím slovom“, a preto dokáže oveľa viac, než len upútať tvoju pozornosť. Prihovára sa ti. Je takmer nepochopiteľné, že tie starodávne múdrosti, ktoré v nej čítaš, sa dajú aplikovať aj dnes, na tvoje problémy.

Keďže slovo, ktorým sa nám Boh prihovára, je živé a účinné, je oveľa silnejšie než akýkoľvek dvojsečný meč – prenikne až k miestu, v ktorom sa stretávajú duch a duša, až do najskrytejšej oblasti ľudského bytia. Božie slovo skúma všetky túžby a úmysly srdca človeka. (List Židom 4, 12)

Biblia vysvetľuje svoj vznik

„Predovšetkým buďte si vedomí toho, že ani jedno proroctvo v Písme nevzniklo na základe vlastného výkladu skutočnosti. Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého.“ (2. Petrov list 1, 20-21) Tieto verše sa vzťahujú hlavne na proroctvá Starého zákona, avšak Bohom inšpirovaná je celá Biblia: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté...“ (2. Timotejovi 3, 16)

Slovo vnuknuté doslova znamená „vdýchnuté Bohom.“ Slová napísané v Biblii pochádzajú od samotného Boha, z jeho dychu. Možno sa ti dostanú do rúk aj iné knihy, ktoré sú intelektuálne alebo emocionálne podnetné, ale ich slová nepochádzajú od Boha, ale od ľudí. Jedine Biblia je Božím slovom.

Boh chce, aby sme sa prostredníctvom Biblie dozvedeli niečo o ňom a o živote. V Biblii sa nachádzajú Božie zasľúbenia: veci, o ktorých Boh tvrdí, že ich pre teba vykoná. Toto sú niektoré z jeho zasľúbení:

 • Boh použije všetko v tvojom živote na dobré a bude ťa pri tom premieňať na Kristov obraz. (Rimanom 8, 28-29)
 • Bude vždy s tebou. (Matúš 28, 20)
 • Ochotne ti dá múdrosť, ak o ňu budeš prosiť. (Jakub 1, 5)
 • Uspokojí všetky potreby v tvojom živote (Filipanom 4, 19)
 • O tvojich potrebách vie ešte skôr, ako ich pred ním vyslovíš. (Matúš 6, 32)
 • Po celý život ťa bude chrániť svojím pokojom, ak sa k nemu budeš s vďakou modliť. (Filipanom 4, 6-7)

Knihy väčšinou začíname čítať hneď od prvej strany. Možno uvažuješ, že aj do štúdia Biblie by si sa mal pustiť od prvej strany Prvej knihy Mojžišovej (Genezis). Veď napokon genezis znamená „začiatok“. Ale Biblia nie je usporiadaná v chronologickom poradí. Biblické knihy sú zoradené podľa kategórií. Na konci tohto článku nájdeš odporúčané poradie, v akom čítať Bibliu. Poradie je vytvorené tak, aby si porozumel hlavným témam Biblie a oboznámil si sa s jej hlavnými historickými udalosťami.

Kľúčom k porozumeniu Biblie je Kristus

V Starom zákone sa očakáva príchod Krista. Evanjeliá (Matúš, Marek, Lukáš a Ján) odkrývajú Kristovu identitu a poslanie; zvyšok Nového zákona vysvetľuje, čo prináša nový život v Kristovi. Ak chceš porozumieť Starému zákonu, musíš začať Novým zákonom.

Ježiš prišiel, aby nám dal život v hojnosti. Súčasťou prežívania jeho hojnosti je poznávanie a dodržiavanie Božieho slova. Ježiš prehlásil: „Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Ján 8, 31-32)

Kresťanmi sme sa stali vďaka tomu, že nám bolo zvestované Božie slovo. Veď rovnako aj my sme „znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena: živým a večným Božím slovom.“ (1. Petrov list 1,23) Vďaka jeho slovu potom ďalej rastieme, lebo je našou duchovnou potravou: „Ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste už okúsili, že Pán je dobrý.“ (1. Petrov list 2, 2-3)

Celý Žalm 119 hovorí o tom, aké dôležité je študovať Bibliu. Tu je len niekoľko z dôvodov: „V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil“ (verš 11). „Ako len milujem tvoj zákon! Celý deň o ňom rozjímam. Tvoje príkazy ma robia múdrejším, než sú moji nepriatelia, lebo sú moje naveky. Múdrejší som než všetci moji učitelia, lebo rozjímam o tvojich prikázaniach.“ (verše 97-99) „Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku.“ (verš 105)

Čítanie Biblie je intelektuálna aktivita, ktorá si vyžaduje zapojenie tvojej mysle. Ale ak chceš pochopiť jej duchovné posolstvá a uplatniť získané poznatky vo svojom živote, potrebuješ vedenie Ducha Svätého. Počas čítania Biblie sa modli a pros Ducha Svätého, aby ti jasne odhalil, čo by si mal vedieť: „Keď však príde on, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy...“ (Ján 16, 13) Buď plný očakávania – Boh ťa chce prostredníctvom Biblie niečo naučiť. No nespoliehaj sa na svoje pocity. Najlepšie chvíle pri štúdiu Biblie som zažil vtedy, keď som sa rozhodol, že jej venujem ešte ďalších 15 minút, aj keď sa mi zdalo, že tých predchádzajúcich 15 minút bolo „nudných“.

Ak budeš študovať Bibliu pravidelne každý deň, jej čítanie sa stane bežnou súčasťou tvojho života – návykom. Nájdi si miesto, kde ťa nebude nič vyrušovať. Zvoľ si čas, kedy sa dokážeš najviac sústrediť na chvíle s Bohom. Nezabúdaj, že čítaním Biblie s Bohom buduješ vzťah, preto si vyhraď čas a priestor na to, aby si sa s ním mohol rozprávať. Založ si denník a zapisuj si, čo ťa Boh naučí. Zapisovanie ti pomôže usporiadať si myšlienky, ku ktorým sa môžeš po niekoľkých mesiacoch vrátiť.

Boh ocení čas, ktorý mu venuješ, a čoskoro zistíš, že tvoja viera rastie a napreduje. Tráviť čas s Bohom sa oplatí!

Odporúčané poradie čítania Biblie:

 • Evanjelium podľa Jána
 • Prvý Jánov list
 • List Rimanom
 • List Galaťanom
 • List Efezanom
 • List Filipanom
 • List Kolosanom
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Skutky apoštolov
 • Prvý list Tesaloničanom
 • Druhý list Tesaloničanom
 • Prvý list Timotejovi
 • Druhý list Timotejovi
 • Jakubov list
 • Evanjelium podľa Marka
 • Prvý list Korinťanom
 • Druhý list Korinťanom
 • Prvá Mojžišova kniha – Genezis
 • Druhý Mojžišova kniha – Exodus
 • Jozua
 • Príslovia
 • Prvá Samuelova kniha
 • Druhá Samuelova kniha

Iným spôsobom štúdia je jej chronologické čítanie, stiahni si tento Ročný plán na čítanie Nového zákona.

V štúdiu Biblie ti môže pomôcť aj náš bezplatný online kurz Ako čítať Bibliu. 

Opýtaj sa otázku